کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفیکانال تلگرام یک جرعه شعر

کانال تلگرام یک جرعه شعر

 T.me/Shaer

کانالهای تلگرامی زیادی وجود دارند که در زمینه شعر فعالیت میکند ولی خیلی از این کانالها رسالت اصلی شعر یعنی بیان حقیقت و تلنگری بر تفکر آدمها را فراموش کردن و فقط با به اشتراک گذاشتن مطالبی که گاها شعر هم نیستند و تنها نوشته های ادبی هستند در حال جذب ممبرهایی برای کانال خودشان هستند تا وقتی که به تعداد کافی ممبر جمع کردند به تبلیغ بپردازند و درآمدی داشته باشند یعنی کیفیت فدای کمیت میشود تا درآمدی شکل بگیرد و این یعنی آسیب اصلی را شعر میخورد که این میان بازیچه میشود. متاسفانه بیشتر اوقات انقدر نوشته های دم دستی و ساده زیاد میشوند که مردم عادی فرق شعر خوب و بد را به شکلی که باید تشخیص نمیدهند، مثلا طرف مینویسد: جمعه که می آید دیگر دلم را نمیتوانم راضی به نبودنت کنم... همه هم با خواندن این متن ساده میگویند وای چه شاهکاری فوق العاده بود و متاسفانه این یعنی بسیاری از مردم عادی اهل تفکر و فهمیدن فلسفه های پشت یک حرف نیستند و نوشته های بی ارزش را به خورد ذهن خودشان میدهند. البته این موضوع به این معنا نیست که فقط اشعار فاخر دیده شود و اشعار شاعران تازه کار نادیده گرفته شود، بلکه به این معناست که مردم ما باید فرق قائل باشند بین شعر خوب و بد و به هر چیزی به اندازه ی ارزشی که دارد بها بدهند و نه بیشتر. هرچند در جهانی که هیاهیو را زودتر از سکوت میپذیرند این اتفاقات چیز عجیبی نیست ولی باز هم باید گفت و گفت و گفت...

 T.me/Shaer

 

Shaer@اشعار بیشتر را در کانال تلگرام بخوانید

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست