شاید این غصه مرا بعد تـو دیوانه کند

شاید این غصه مرا بعد تـو دیوانه کند

شایـد ایـن غصـه مـرا بعد تــو دیوانه کند

که قرار است کسی موی تو را شـانه کند

#متین_شریفی

16:12
Join+


خلوت پنجاه سالگی

خلوت پنجاه سالگی

ناگفته های این دلِ آزرده از جهان

باشـد بـرای خلوت پنجـاه سالگی

#متین_شریفی

21:56
Join+


زمانه

زمانه

زمانه وفق مــراد کـسـی نمی گذرد

چه عمرها که به دلواپسی نمی گذرد

#متین_شریفی

18:52
Join+


آفت

آفت

آفـت افتــاده به جـان ها، به زبان ها بدتر

چشم و گوش همه باز است، دهان ها بدتر

#متین_شریفی

18:50
Join+


موج

موج

رویای وصل ساحل تـو از سرم افتاد

دیگر نمی پیچد صدای موج در گوشم

#متین_شریفی

18:48
Join+


فرع

فرع

گفتم غم و انسانیت و غفلت و افسوس
گفتند چرا در سخنت واو زیاد است

دیدم چه بگویم به جز این پاسخ کوتاه
تا در پی فرع است جهان گاو زیاد است

#متین_شریفی

18:47
Join+


سرودن از مردم

سرودن از مردم

من برای سرودن از مردم
دفتر خلق را ورق زده ام

تو چرا از شنیدن سخنم
دردت آمد که حرف حق زده ام

#متین_شریفی

18:45
Join+


قیاسی نیست

قیاسی نیست

در این زمانه از این ساده تر قیاسی نیست

کسی شبیه کسی که تو میشناسی نیست

#متین_شریفی

18:44
Join+


شعر

شعر

با شعر مگر که بشکند قفل سکوت

دنیـــای بدون شعر یعنـی برهوت

#متین_شریفی

18:44
Join+


واقعیت

واقعیت

از واقعیت می نوشتم تا بفهمند
هر بار اما پشت دستم داغ میشد

عمری که پای فهم مردم از کفم رفت
صرف لجن میکردم اکنون باغ میشد

#متین_شریفی

18:43
Join+


خیال مشغول

خیال مشغول

یک ذهنم و صد خیالِ مشغول به تو

پیچیــده تـر از شلـــوغی تـهرانم

#متین_شریفی

18:41
Join+


بخند

بخند

سر ذوق آمدم از خنده ی تو ، باز بخند

بی تفاوت به جهان باش و فقط ناز بخند

#متین_شریفی

18:39
Join+راه رفته

راه رفته

از راهِ رفته ام ، دو قدم هم نرفته ای

اکنون برای موعظه های تو زود نیست؟

#متین_شریفی

22:55
Join+خوشگذرانی

خوشگذرانی

حالا که بعد خوشگذارنی کنار او

برگشته ای به حال پریشان سابقت

کج کرده ای مسیر دلت را به سمت ما

افتاده ای به یاد رفیقان سابقت!

#متین_شریفی

22:35
Join+خیال مشغول به تو

خیال مشغول به تو

یک ذهنم و صد خیالِ مشغول به تو

پیچیــده تـر از شلـــوغی تـهرانم

#متین_شریفی

15:22
Join+آرام

آرام

به گرد پـای تو حتی نمیرسم ای عشق

نباشد این همه غـم در تـوان من، آرام

#متین_شریفی

14:50
Join+محال

محال

از جهان مانده فقط جان که مرا ترک کند

من چنانم که محال است کسی درک کند

#متین_شریفی

13:01
Join+پشیمان

پشیمان

کمتر از چند صباحی که به شادی پرداخت

رانده شـد از دل اغیار و پشیمان برگشت

گفته بـودم که نبایـد برود ، گـوش نکرد

رفت و آلـوده به آغـوش رقیبان برگشت

#متین_شریفی

12:58
Join+افسوس

افسوس

رفتـم که تـو سهم بـهـتـر از من باشـی

راضی شده ای به کمتر از من، افسوس

#متین_شریفی

12:56
Join+خاطره

خاطره

از عشق فقط درد و غم و خاطره اش ماند

آنقدْر که هوش از سرمان رفت چه کردیم؟

#متین_شریفی

12:55
Join+کمای فکری

کمای فکری

دیگر چه باید بگذرد از مرزهای فکری ام

وقتـی دچـار حالتی مثل کُمای فکری ام

#متین_شریفی

12:53
Join+آزمودن

آزمودن

چه اشتباه بزرگی که جای بودنِ هم

گذشت عمر کم ما به آزمودنِ هم

#متین_شریفی

12:52
Join+تنهایی ناگفته

تنهایی ناگفته

هر لحظه پر از حرفم و ساکت ترم از آه

عاقل به نظـر می رسم و غرق جنـونم

سرخورده نباشـم چه کنم بین جماعـت

با ایـن هـمـه تنـهـایـی ناگفتـه درونم

#متین_شریفی

12:48
Join+کوتاه فکری های مردم

کوتاه فکری های مردم

دنیــا  اگـر  حـتـی  بر آید از پس دنیــا

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست

#متین_شریفی

12:46
Join+شهره ی شهر

شهره ی شهر

گیرم اصلا هنرم شهره ی یک شهرم کرد

درد هجـر تو به شاعر شدنش می ارزد؟

#متین_شریفی

12:45
Join+حرف

حرف

طعنه ی مردم این شهر زمین گیرم کرد

به خدا، حرف، فقط حرف مرا پیرم کرد

#متین_شریفی

12:42
Join+باور

باور

بیشتر میگویی و کمتر به باور میرسد

کـم به عقل آدمـی فهم برابر میرسد

#متین_شریفی

12:40
Join+تاب و تب

تاب و تب

بس که بر تاب و تبم افزوده ای با رفتنت

ترس دارم غـصـه از حـد تـوانـم بگـذرد

#متین_شریفی

11:43
Join+پرنده

پرنده

عذاب می کشد از بسته بودن پر و بالش

پرنده ای که قفس را برای دانه بخواهد

#متین_شریفی

10:06
Join+اشعار بیشتر را در کانال تلگرام بخوانید

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست