کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفیمراحل یادگیری اصول شعر در کلاس مجازی


Shaer@اشعار بیشتر را در کانال تلگرام بخوانید

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست