کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفیدقیق ترین آموزش قواعد شعر و شاعری به صورت آنلاین


Shaer@اشعار بیشتر را در کانال تلگرام بخوانید

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست