کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفیبهترین روش یادگیری سرودن شعر به صورت کاملا مجازی


Shaer@اشعار بیشتر را در کانال تلگرام بخوانید

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست