عشق یا دوست داشتن؟

عشق یا دوست داشتن؟اوایل خیال میکردم

عشق با همه ی دیوانگی هایش

از هر حس دیگری بالاتر است

اما بعد به این نتیجه رسیدم

دوست داشتن عاقلانه تر است و بهتر


حالا که عمری را سپری کرده ام باور دارم

خوشبختی یعنی داشتن این دو در کنار هم

«دیوانگی های عشق و دوست داشتن های عاقلانه»


و اگر بخواهم بهتر بگویم:

«دوست داشتن عشق و دیوانگی های عاقلانه»


گاهی بدترین حال دلمان را از واژه هایی داریم که اسیرشان شده ایم...

مگر چه فرقی میکند بگوییم عاشقت هستم یا دوستت دارم؟

وقتی که پای وفاداری و صداقت در میان باشد

هر کلامی بوی خوشبختی میدهد

و چه چیزی با ارزش تر از این خوشبختی!


متین شریفی
Join to Channel

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست