من خسته ترم ، نیست نیازی به ادامه...

خود میگُــذَرم ، نیست نیازی به ادامه...

متین شریفی
توضیح صوتی کلاس آموزش مجازی شعر و ترانه

(ورود به کانال آموزش)