ارتباط با ما
کانال تلگرام
آموزش وزن و قافیه و... آموزش وزن و قافیه و...

آموزش مجازی شعر و ترانه در تلگرام انجام میشود

"به صورت کاملا حرفه ای و بابرنامه و منظم"

وارد کانال تلگرام شویدآموزش وزن و قافیه یادگیری وزن و قافیه
توضیح صوتی کلاس آموزش مجازی شعر و ترانه

(ورود به کانال آموزش)