ارتباط با ما
کانال تلگرام
آرام

به گرد پـای تو حتی نمیرسم ای عشق

نباشد این همه غـم در تـوان من، آرام

متین شریفیتوضیح صوتی کلاس آموزش مجازی شعر و ترانه

(ورود به کانال آموزش)