کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفیکلاس آنلاین ترانه و شعر کلاسیک


Shaer@اشعار بیشتر را در کانال تلگرام بخوانید

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست