کارگاه یادگیری دقیق مبانی شعر و ترانه سرایی


Join+اشعار بیشتر را در کانال تلگرام بخوانید

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست