ارتباط با ما
کانال تلگرام
سروده های "نازنین ندرلو"
سروده های "نازنین ندرلو"

تا هستی و هستم دلم پیش تو گیر است
چشمان عاشق کش نظیر درد تیر است
در وسعت دنیا به دورم حلقه کردی
غیر از تو هر چیزی به چشمانم حقیر است
من کیستم وقتی تو دریا بوده باشی
یک گل که در آغوش نا امن کویر است
شاعر شدم در چشم تو دیدم غزل را
چشمان تو تصویر شعرم در ضمیر است
عمری از این و آن گریزان بودم اما
بعد از تو آهوی پریشان عین شیر است
تا هست رسم مردمان عاشق ستیزی،ست
با من مدارا کن که دیگر وقت دیر است

 

نازنین ندرلو

 

صفحه شاعر در سایتبعدی