کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفیمراحل نوشتن شعر و ترانه با قاعده


Shaer@اشعار بیشتر را در کانال تلگرام بخوانید

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست