کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفیمراحل سرودن یک شعر کلاسیک چیه؟


Shaer@اشعار بیشتر را در کانال تلگرام بخوانید

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست