بهترین آموزش مجازی شعر و ترانه به صورت آنلاین


Join+اشعار بیشتر را در کانال تلگرام بخوانید

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست