کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفیبهترین آموزش مجازی شعر و ترانه به صورت آنلاین


Shaer@اشعار بیشتر را در کانال تلگرام بخوانید

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست