کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفیآموزش قواعد شعر و ترانه در مدت کوتاه


Shaer@اشعار بیشتر را در کانال تلگرام بخوانید

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست