آموزش قواعد شعر و ترانه در مدت کوتاه


Join+اشعار بیشتر را در کانال تلگرام بخوانید

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست