کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفیآموزش آسان و راحت و قابل فهم شعر و ترانه


Shaer@اشعار بیشتر را در کانال تلگرام بخوانید

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست