بهار آمد و رفت ماه سپند (ملک الشعرای بهار)

بهار آمد و رفت ماه سپند (ملک الشعرای بهار)


اشعار ملک الشعرای بهار, شعر زیبا

 

محمدتقی بهار، ملقب به ملک‌الشعرا، شاعر، ادیب، نویسنده، روزنامه‌نگار و سیاست‌مدار معاصر ایرانی بود. او شاعر قرن حاضر است که در زمان مبارزات مشروطیت زندگی می کرده و بخشی از اشعار وی درباره مبارزه با استبداد است بهرحال در سال 1317 قصیده بلندی در وصف نوروز و زیبایی های طبیعت سروده که بخشی از آن در اینجا نقل آورده می شود :


بهار آمد و رفت ماه سپند
نگارا در افکن بر آذر سپند


به یک باره سر سبز شد باغ و راغ
ز مرز حلب تا در تاشکند


بنفشه ز گیسو بیفشاند مشک
شکوفه به زهدان بپرورد قند


به یک هفته آمد سپاه بهار
ز کوه پلنگان به کوه سهند


جهان گر جوان شد به فصل بهار
چرا سر سپید است کوه بلند؟


حیف باشد دل آزاده به نوروز غمین
این من امروز شنیدم ز زبان سوسن


هفت شین ساز مکن جان من اندر شب عید
شکوه و شین و شغب، شهقه و شور و شیون


هفت سین ساز کن از سبزه و از سنبل و سیب
سنجد و ساز و سرود و سمنو سلوی من


هفت سین را به یکی سفره دل‌خواه بنه
هفت شن را به در خانة بدخواه فکن


صبح عید است برون کن ز دل این تاریکی
کاخر این شام سیه، خانه نماید روشن


رسم نوروز به جای آور و از یزدان خواه
کاورد حالت ما باز به حالی احسن

 

نوبهار دلپذیر و روز شادی و خوشیست
خرما نوروز و خوشا نوبهار دلپذیر

بر نشاط گل وقت سپیده دم به باغ
فاخته آوای بم زد ، عندلیب آوای زیر

 

گردآوری: بخش فرهنگ و هنر بیتوته

 


Join to Channel

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست