کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفیحروف مالکیت در قافیه

حروف مالکیت چیه؟ حرف یا حروفی که به آخر کلمه اضافه میشه تا کلمه رو به کسی یا چبزی نسبت بده مثل م ش ت مان شان تان در کلمه ی کتابم کتابش کتابت کتابمان کتابشان کتابتان.

برای زیباتر شدن قافیه ، اگه کلمه حروف مالکیت داشت ابتدا ریشه ی اصلی کلمه رو مشخص میکنیم و بعد قافیه ی اون رو تعیین میکنیم و به قافیه های تعیین شده ، همون حرف مالکیت رو اضافه میکنیم

مثلا برای کتابم ریشه اصلی کلمه کتاب هست که قافیه هاش میشه جواب عذاب که بهشون م مالکیتی که در کتابم بود رو اضافه میکنیم و میشه جوابم عذابم.

وقتی حروف مالکیت بیش از یک حرف باشه مثل مان ، میتونید در صورتی که نیاز باشه همون سه حرف رو ثابت قافیه قرار بدید ، مثلا کتابمان با جان قافیه بشه مثلا بیت «متن کتابمان چه شد، عشق و قسم به جان چه شد»

وقتی حرف مالکیت فقط یک حرف باشه اصلا زیبایی نداره که م مالکیت رو در نظر نگیریم و مثلا کتابَم رو با غَم قافیه بگیریم مگر اینکه واقعا مجبور مجبور باشیم(البته در ترانه راحت تر میشه این کار رو کرد)

 

نکته: نشانه ی جمع مثل «ان» هم میتونه نوعی مالکیت به حساب بیاد چون در واقع داره اسم یا صفتی رو به کسانی یا چیزهایی نسبت میده مثلا وقتی میگیم مستان یعنی مستی رو داریم به کسانی نسبت میدیم و چون ریشه ی کلمه مست هست قافیه ای مست رو انتخاب میکنیم و بهش ان رو اضافه میکنیم مثل دستان ، می پرستان ...

ولی چون کلمات به صورت جمع همیشه قافیه های زیادی ندارند بهتره که همون «ان» حرف ثابت قافیه باشه چون در کلمه ای مثل درختان مگه درخت چندتا قافیه داره پس درختان با کلماتی که اخرش «ان» باشه مثل جان میتونه قافیه باشه

 

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست