اختیارات شاعری

اختیارات شاعری

در کل موضوع اختیارات شاعری راحته

اختیارات رو برای این ایجاد کردن که وزن عروضی با وزن آهنگی(ریتم) با استفاده از اختیارات یکسان بشه

____________________________

۱- حرف قبل ا  گاهی میتونه سر هم خونده بشه

مثلا از آن خونده میشه اَ زان

مثلا آخر از خونده میشه آ خ رز

اینکه از کجا تشخیص بدیم دو تا حرف سر هم خونده میشه از نحوه بیان مشخص میشه مثلا نمیشه کتاب من رو گفت کتا بم ن

توی ۹۵درصد مواقع آ و اَ باعث سر هم خوندن حروف میشن

____________________________

۲- گاهی هجای اخر کلمه رو در وسط مصرع میشه کوتاه در نظر گرفت

مثلا راهیِ غم  که میتونه یِ کوتاه در نظر گرفته بشه ، که میشه «را هی ی غم» که هی رو کوتاه حساب میکنیم تا وزن عروضی بشه خط یو یو خط مفتعلن....... چون مفتعلن ریتمش بیشتر به راهی غم میخوره و هدف از اختیارات هم همینه که در صورت امکان وزن عروضی با وزن آهنگی(ریتم) یکسان بشه

____________________________

۳- تبدیل هجای کوتاه به بلند که اگه جایی لازم شد میتونی هجای کوتاه رو بلند در نظر بگیری

____________________________

۴- گاهی یک هجای اضافه در اخر مصرع ، در تشخیص وزن عروضی حساب نمیشه

مثل #باز در آخر مصرع که میشه خط،یو که در اینجا یو رو میشه حساب نکرد تا وزن درست باشه که این موضوع بیشتر برای وقتی هست که یک کلمه در آخر مصرع ، اخرش هجای کشیده باشه مثل نیست ، بیست، پشت ، مشت ....

____________________________

اختیارات کمک میکنه مثلا دوتا مصرع که روبروی هم هستن ، هجاهاشونو طبق اختیارات تغییر بدی تا یکسان بشه البته نه اینکه الکی تغییر بدی 

مثلا توی مصرع اول یک هجای کوتاهه که توی مصرع دوم روبروی همون یک هجای بلنده، پس اولی رو هم بلند در نظر میگیریم

 

یا مثلا توی مصرع اول #از_آن داریم ولی توی مصرع دوم روبروی همون وزن شده فَعَل...

پس ما هم اَ زان میخونیم که بشه فَعَل...

 

همیشه استفاده از اختیارات به این بستگی داره که هجاهای روبروی هم در دو مصرعِ روبروی هم ، اگه یکسان نیستند بتونیم یکسانشون کنیم

البته فقط در مواقع ضروری طبق قواعد اختیارات باید انجام بشه... نه اینکه الکی تغییر ایجاد کنیم چون باعث به هم ریختن وزن میشه

استفاده از اختیارات به هوش شاعر بستگی داره که بلد باشه کجا استفاده کنه...

مثل مکانیکی که با هوش خودش میدونه کجا از چه نوع آچاری استفاده کنه

 


Join to Channel

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست