کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفیچگونه قواعد شعر را یاد بگیریم

چگونه قواعد شعر را یاد بگیریم

آموزش مجازی شعر و ترانه در تلگرام انجام میشود

"به صورت کاملا حرفه ای و بابرنامه و منظم"

وارد کانال تلگرام شوید

آموزش شعر گفتن آموزش وزن شعر فنونی برای سرودن شعر زیبا مراحل سرودن یک شعر کلاسیک چگونه قواعد شعر را یاد بگیریم
کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست