ارتباط با ما
کانال تلگرام
چه فایده

چه فایده که دلم شور عاشقانه بخواهد

به سنگ میخورد آخر سری که شانه بخواهد

متین شریفیتوضیح صوتی کلاس آموزش مجازی شعر و ترانه

(ورود به کانال آموزش)