ارتباط با ما
کانال تلگرام
سروده های "نازنین ندرلو"

در نگاهت غم پنهان شده ای میبینم
باز هم سخت پریشان شده ای میبینیم
گرچه از چشم تو دارم گله ای اما تو
در دلم مونس این جان شده ای میبینم
تو که آن کافر تنها شده بودی در عشق
با من انگار مسلمان شده ای میبینم
منکه در چشم تو بی پرده خدا را دیدم
تو همان وادی عرفان شده ای میبینم
آخر از عشق تو حلاج شدم بر سر دار
و تو آن حاکم میدان شده ای میبینم

 

نازنین ندرلو

 

صفحه شاعر در سایتنازنین ندرلو
توضیح صوتی کلاس آموزش مجازی شعر و ترانه

(ورود به کانال آموزش)