کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفیموج

موج

رویای وصل ساحل تـو از سرم افتاد
دیگر نمی پیچد صدای موج در گوشم

#متین_شریفی

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست