مفهوم قوی

مفهوم قوی

وقتی صحبت از مفهوم میشه باید بدونیم که ما قراره چه چیزی رو بنویسیم؟

مفهوم در شاعری میتونه از دید هر کسی تعاریف مختلفی داشته باشه ولی از دید بنده مفهوم یعنی بیرون کشیدن فلسفه از دل حقیقت و بازگو‌ کردن اون فلسفه به شکلی زیبا و قابل فهم و تاثیرگذار...

فلسفه یعنی شما باید در مورد چیزی حرف بزنید که مردم عادی یا نمیدونن و نمیتونن بگن و یا اینکه میدونن و نمیتونن بگن...

پس حرف زدن در مورد چیزهای ساده و پیش پا افتاده که مردم توی کوچه و بازار میگن اسمش مفهوم فلسفی مناسب برای شعر و نوشتن نیست

عمیق فکر کنید تا به فلسفه ها پی ببرید. زندگی هر انسانی در هر لحظش از بچگی تا بزرگسالی پر از فلسفه های مختلفه. توی نوشتن جوری بنویسید که بخشی از فلسفه ی زندگی هم در اون قرار داشته باشه

وقتی میگیم عمیق بنویسید یعنی حرف دلتون رو بگید و با کلمات بازی نکنید و به هر اندازه که زندگی و جهان پیرامون خودتون رو درک کردید بنویسید.

 

 


Join to Channel

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست