از جهان مانده فقط جان که مرا ترک کند

من چنانم که محال است کسی درک کند

متین شریفی
توضیح صوتی کلاس آموزش مجازی شعر و ترانه

(ورود به کانال آموزش)