ارتباط با ما
کانال تلگرام
محال

از جهان مانده فقط جان که مرا ترک کند

من چنانم که محال است کسی درک کند

متین شریفیتوضیح صوتی کلاس آموزش مجازی شعر و ترانه

(ورود به کانال آموزش)