فقط بلدیم حرف بزنیم، عمل صفر!

فقط بلدیم حرف بزنیم، عمل صفر!


#نکته_های_کوچک_زندگی


✍ #احسان_محمدی 


◀️ - شما برو همین تایلند. تا ده سال پیش روی درخت زندگی می کردن، الان خیابوناشون از تمیزی برق می زنه! ( این را می گوید و پوست پفک خودش و بستنی بچه اش را از ماشین می اندازد توی خیابان)


◀️ - کاسب هم کاسبای قدیم. بدون وضو کرکره رو نمیدادن بالا. وجدان از بین رفته ( این را می گوید و اتیکت ساخت ترکیه را می چسباند به شلوار ایرانی توی ویترین) 


◀️ - بچه رفتار رو از توی خونه یاد می گیره، اونا ما رو نگاه می کنن، نباید انتظار داشته باشیم مدرسه همه چی رو بهشون یاد بده( این را می گوید و داد می زند توله سگ! چقد کارتون می بینی؟ بزن شبکه یک اخبار ببینیم) 


◀️ آقا این آخوندا همه چی رو خراب کردن وگرنه ما از نسل کوروشیم. پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک( این را می گوید و پانصدتومانی پاره و بدون گوشه را می گذارد لای پول های دیگر، به عنوان کرایه می دهد به راننده)✍️ #احسان_محمدی

 

http://t.me/ehsanmohammadi95Join to Channel

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست