کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفیصفر تا صد شعر

صفر تا صد شعر

آموزش مجازی شعر و ترانه در تلگرام انجام میشود

"به صورت کاملا حرفه ای و بابرنامه و منظم"

وارد کانال تلگرام شوید

تمام اصول شعر تمام قواعد شعر صفر تا صد شعر
کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست