شاعر شدن حس خوبی،ست

شاعر شدن حس خوبی،ست

آموزش مجازی شعر و ترانه در تلگرام انجام میشود

"به صورت کاملا حرفه ای و بابرنامه و منظم"

وارد کانال تلگرام شوید


Join to Channel

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست