از عشق فقط درد و غم و خاطره اش ماند

آنقدْر که هوش از سرمان رفت چه کردیم؟

متین شریفی
توضیح صوتی کلاس آموزش مجازی شعر و ترانه

(ورود به کانال آموزش)