کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفیجمله بندی امروزی در شعر

برای نوشتن جمله بندی امروزی فقط کافیه موقع نوشتن مصرع پیش خودتون بگین:
آیا از کلمات قدیمی استفاده نکردم؟
آیا نوع جمله بندی طوری هست که راحت و روی وزن خونده بشه؟
آیا جملاتی که در مصرع نوشتم به طرز صحبت امروزی نزدیک هست؟
آیا جملات وقتی خونده میشه مخاطب رو گیج نمیکنه؟
آیا نوع چینش کلمات در جملات مصرع دلنشین هست که راحت خونده بشه و مخاطب دوست داشته باشه؟
آیا جملات ، عمق مطلبی رو که میخوام برسونه رو میرسونه؟
آیا نوع مفاهیم و اصطلاحاتی که به کار برده شده شبیه به چیزی هست که در حرفهای مردم عادی وجود داره؟
آیا برای اینکه مخاطب بتونه کلمات یک جمله رو سر هم بخونه و به مفهوم برسه میتونه راحت این کار رو انجام بده؟
آیا مفهوم رو به اجبار و به شکل ناقص در وزن جا ندادم و همین باعث نشده که خوب فهمیده نشه؟
 
مهارت نوشتن جمله بندی کامل و امروزی اول با تمرین و دوم با دقت روی چگونگی نوشتن خودتون بدست میاد
 
کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست