ارتباط با ما
کانال تلگرام
شاید این غصه مرا بعد تـو دیوانه کند شاید این غصه مرا بعد تـو دیوانه کند

شایـد ایـن غصـه مـرا بعد تــو دیوانه کند

که قرار است کسی موی تو را شـانه کند

متین شریفیتوضیح صوتی کلاس آموزش مجازی شعر و ترانه

(ورود به کانال آموزش)