کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفیآفت

آفت

آفـت افتــاده به جـان ها، به زبان ها بدتر
چشم و گوش همه باز است، دهان ها بدتر

#متین_شریفی

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست